Νέα από το Sokaki

Το “Σοκάκι” είναι το σημείο συνάντησης και αναφοράς για τους επισκέπτες αλλά και τους ντόπιους. Περισσότερο από ένα καφέ, είναι κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας του Ναυπλίου, Το “Σοκάκι” είναι το σημείο συνάντησης και αναφοράς για τους επισκέπτες αλλά και τους ντόπιους. Περισσότερο από ένα καφέ, είναι κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας του Ναυπλίου, Το “Σοκάκι” είναι το σημείο συνάντησης και αναφοράς για τους επισκέπτες αλλά και τους ντόπιους. Περισσότερο από ένα καφέ, είναι κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας του Ναυπλίου, Το “Σοκάκι” είναι το σημείο συνάντησης και αναφοράς για τους επισκέπτες αλλά και τους ντόπιους. Περισσότερο από ένα καφέ, είναι κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας του Ναυπλίου, Το “Σοκάκι” είναι το σημείο συνάντησης και αναφοράς για τους επισκέπτες αλλά και τους ντόπιους. Περισσότερο από ένα καφέ, είναι κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας του Ναυπλίου.